50 variantas

Varškinės pynutės - mano skaniausias variantas!

Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus universitetas Santrauka Svarstant Vilniaus varianto išskirtinumo klausimą, aprėpiamas vienas Vilniaus kaip sudėtingo mikrokosmoso fragmentas: Vilniaus varianto išskirtinumas tikrinamas tiriant 25—35 metų amžiaus vilniečių spontanišką kalbą.

50 variantas

Fonologiniai variantai tirti dviem būdais: audiciniu, t. Taikant klausa paremtą ir instrumentinį tyrimo metodus, 25—35 m. Nekirčiuoti tiriamų kintamųjų variantai išsitenka trukmės kontinuumo atkarpoje tarp 60—80 milisekundžių.

50 variantas

Pereiginė zona yra tarp ~80—90 ms. Kiekybės redukcija yra akivaizdi, todėl galima daryti prielaidą, kad 50 variantas tendencija atspindi vilniečių kalbai būdingąjį bruožą. Tačiau esminga yra 50 variantas, kad net ir patvirtinus patrumpintuosius variantus tarp kitų kartų, kitokių sociolingvistinių portretų vilniečių, šios charakteristikos nebūtų galima vienareikšmiškai traktuoti kaip skiriamosios Vilniaus kalbos Vilniaus varianto charakteristikos.

50 variantas

Skiriamosios ypatybės variantiškumo tyrimuose negali būti vienu metu ir pirminės, t. Bruožai yra būdingieji, bet jie neturi aiškios, vieno 50 variantas skiriamosios galios. Būdingųjų vilniečių tarties bruožų beieškant: 25—35 metų vilniečių balsių trumpinimo polinkiai.

naujokų brokeriai

Taikomoji kalbotyra, [S. ISSN

50 variantas kaip padaryti bitcoin galite pasakyti

Naudingi diskusijos