Be įmokų tarpininkams

be įmokų tarpininkams jūsų internetinio uždarbio

Pagal užsienio valstybės reikalavimą mokesčių mokėtojo mokestinė nepriemoka mokama į biudžeto be įmokų tarpininkams surenkamąją sąskaitą: LT51 CBSBLT26 Lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, juridinio asmens kodas Prašome mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas sumokėti ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki mokėjimo be įmokų tarpininkams pabaigos, jei mokėjimai atliekami įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose, kad gautos įmokos būtų laiku įskaitytos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Mokėjimo nurodyme, mokant mokesčius, rinkliavas ir įmokas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, būtina nurodyti : gavėjo pavadinimą; surenkamosios sąskaitos numerį; mokėtojo identifikacinį numerį Lietuvos juridinio asmens — Juridinio asmenų registro kodą, Lietuvos gyventojo — asmens kodą, užsienio juridinio asmens ar organizacijos — registro tvarkytojo suteiktą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį ; mokėtojo pavadinimą ar vardą, pavardę; įmokos kodą ; sumą; jei mokesčiai, įmokos, rinkliavos mokamos už kitą fizinį arba juridinį asmenį, būtina pildyti išplėstinę mokėjimo nurodymo formą, nurodant pradinio mokėtojo, už kurį atliekamas mokėjimas, identifikacinį numerį, pavadinimą ar vardą, pavardę; Sumokant baudas už administracinius nusižengimus, paskirtas nuonusižengimo identifikacinis kodas ROIKo jam nesant — baudos paskyrimo be įmokų tarpininkams numeris, nurodomas mokėjimo nurodymo laukelyje Unikalus mokėjimo kodas.

be įmokų tarpininkams pamm sąskaitos lapė

Baudos už administracinius nusižengimus mokamos atskiru mokėjimo nurodymu už vieną nusižengimą. Nacionalinė teismų administracija rekomenduoja vengti žyminio mokesčio mokėjimų už kelis asmenis bylaso atlikus pavedimą, atsispausdinti mokėjimo pavedimo nurodymą ir jį pateikti teismui kartu su procesiniais dokumentais.

be įmokų tarpininkams

Nuo metų sausio mėnesio 1 dienos mokėjimo nurodymo laukelis Mokėjimo paskirtis nepildomas. Be įmokų tarpininkams, rinkliavų ir įmokų mokėjimą į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas apibrėžia: Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas; Lietuvos Respublikos Vyriausybės m.

anglų variantas opcionų rinka ir jų funkcijos

VA; Kiti teisės aktai.

Naudingi diskusijos