Brokerių įvertinimo apimtis,

brokerių įvertinimo apimtis

Klientų asmens duomenų tvarkymo procedūros Priedas Nr. Jūsų asmens duomenis tvarkome tik turėdami teisėtą tvarkymo pagrindą.

Asmens duomenų tvarkymas - Draudimo brokerių aljansas

Priklausomai nuo Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslo, Bendrovė veikia kaip Jūsų asmens duomenų valdytoja arba kaip Jūsų asmens duomenų tvarkytoja: 1. Bendrovė veikia kaip Jūsų asmens duomenų valdytoja, kai: 1. Vertina Pajamų pamm sąskaita draudimo poreikius.

Jūsų asmens duomenis Bendrovė tvarko tam, kad galėtų įvertinti Jūsų dvejetainių opcionų kainos nuo 1 usd poreikius pvz.

Пауза.  - Это Servicio Social de Sevilla. Вы уверены, что ваш брат приходил именно к. - Да-да. - Сеньор, у нас нет рыжеволосых.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo nurodytu tikslu teisinis pagrindas — pavedimo sutartis dėl draudimo tarpininkavimo paslaugų teikimo, sudaryta žodžiu ar konkliudentiniais veiksmais, tarp Bendrovės ir Jūsų.

Apdraustojo, naudos gavėjo ir draudimo įmokų mokėtojo asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas — Draudimo įstatymo 95 str. Jeigu yra tvarkomi Jūsų specialių kategorijų asmens duomenys, pvz. Šiam tikslui pasiekti reikalingus asmens brokerių įvertinimo apimtis turite pateikti Bendrovei, kadangi be šių asmens duomenų nebus galimybės tinkamai įvertinti Jūsų draudimo poreikių ir pasiūlyti sudaryti juos atitinkančią draudimo sutartį.

Откуда-то донеслись звуки песнопения. В задней части церкви между скамьями продвигался человек, стараясь держаться в тени. Ему удалось проскользнуть внутрь в последнюю секунду перед тем, как дверь закрылась. Человек улыбнулся: охота становилась интересной.

Prieštaraudami, kad Bendrovė tvarkytų Jūsų asmens duomenis nurodytu tikslu ir tvarka, nepildykite ir nepasirašykite Bendrovės pateiktų anketų ir klausimynų, neteikite prašomų asmens duomenų.

Administruoja Jūsų sudarytą draudimo sutartį. Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant administruoti jau sudarytą draudimo sutartį, t.

Šiuo tikslu tvarkomų Jūsų asmens duomenų teisinis pagrindas — pavedimo sutartis dėl draudimo tarpininkavimo paslaugų teikimo, sudaryta žodžiu brokerių įvertinimo apimtis konkliudentiniais veiksmais tarp Bendrovės ir Jūsų. Šiam tikslui pasiekti reikalingus asmens duomenis turite pateikti Bendrovei, kadangi be šių duomenų nebus galimybės tinkamai administruoti Jūsų sudarytos brokerių įvertinimo apimtis sutarties. Administruoja draudžiamuosius įvykius, kai sutartyje su draudimo bendrove draudiku nėra suformuotas toks pavedimas.

Jūsų asmens brokerių įvertinimo apimtis yra tvarkomi siekiant administruoti draudžiamuosius įvykius, t. Jūsų vardu kreipiantis į draudimo bendrovę draudiką įvykus draudžiamajam įvykiui, gaunant ir teikiant informaciją, būtiną draudžiamajam įvykiui administruoti, vykdant draudiko paprašytas prievoles ir reikalaujant draudiko įvykdyti prievoles, derinant draudimo išmokos dydį ir atliekant kitus veiksmus, būtinus administruojant draudžiamąjį įvykį.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo nurodytu tikslu teisinis pagrindas — pavedimo sutartis dėl draudimo tarpininkavimo paslaugų teikimo, sudaryta raštu pvz.

  • - Помни это… всегда».

  • Prekyba, kaip prognozuoti diagramą

Nukentėjusiojo trečiojo asmens duomenys tvarkomi, siekiant teisėtų draudėjo arba trečiosios šalies apdraustojo, nukentėjusio asmens interesų pvz. Jeigu yra tvarkomi specialių kategorijų asmens duomenys, pvz.

Šiam tikslui pasiekti reikalingus asmens duomenis turite pateikti Bendrovei, kadangi be šių asmens duomenų nebus galimybės tinkamai administruoti draudžiamojo įvykio. Siūlo savo paslaugas Jums tiesioginė rinkodara.

brokerių įvertinimo apimtis

Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi siekiant pateikti Jums aktualią informaciją, pasiūlymus, pranešimus, susijusius su Bendrovės teikiamomis paslaugomis įskaitant teikiamas kartu su mūsų partneriaistaip pat teirautis Jūsų nuomonės dėl jų. Šių asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas — Jūsų sutikimas arba Elektroninių ryšių įstatymo 69 str. Saugo savo teises ir interesus. Jūsų asmens duomenis Bendrovė tvarko įgyvendindama ir gindami savo teises, saugodama savo teisėtus interesus, pvz.

Šių asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas — Bendrovės teisėtas interesas įgyvendinti ir ginti savo teises bei teisėtus interesus. Vysto, kuria ir gerina savo paslaugų kokybę.

id prieigos raktas prekyba mažosiomis lentelėmis

Jūsų asmens duomenys minimalia tam reikalinga apimtimi gali būti tvarkomi siekiant vystyti, kurti ir gerinti Bendrovės paslaugų kokybę, pvz. Šių asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas — Bendrovės teisėtas interesas vystyti, plėtoti veiklą, analizuoti rinką bei gerinti paslaugų kokybę.

Šiuo atveju, t. Bendrovė veikia kaip Jūsų asmens duomenų tvarkytoja, kai: 2. Teikia Jūsų poreikius labiausiai atitinkantį pasiūlymą draudimo sutarčiai sudaryti. Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, kad įvertinę Jūsų draudimo poreikius, Jums pateiktume Jūsų poreikius geriausiai atitinkantį draudimo bendrovės draudiko pasiūlymą. Tarpininkauja sudarant draudimo sutartį. Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, kad tarpininkautume Jums sudarant draudimo sutartį su draudimo bendrove draudiku.

Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko draudimo bendrovių draudikų pavedimu ir tik brokerių įvertinimo apimtis tikslais, draudimo pasiūlymams brokerių įvertinimo apimtis ir arba draudimo sutarčiai sudaryti. Jūsų asmens duomenys renkami, tvarkomi ir perduodami draudimo bendrovėms draudikams tik tokia brokerių įvertinimo apimtis ir tik tiek, kiek būtina Bendrovės funkcijoms atlikti, t.

Administruoja draudžiamuosius įvykius, jeigu Bendrovės sutartyje su draudimo bendrove draudiku yra įtvirtintas pavedimas Bendrovei administruoti draudžiamuosius įvykius. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai.

Draudimo paslaugos, pasiekiamos bet kokiam klientui

Bendrovė yra paskyrusi duomenų apsaugos pareigūną, kuris rūpinasi Jūsų asmens duomenų saugumu brokerių įvertinimo apimtis tuo, kad Bendrovės veikla atitiktų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatas. Norėdami gauti daugiau informacijos dėl žemiau nurodytų sąlygų ir priemonių, taip pat norėdami įgyvendinti žemiau aptartas teises ar kitais su Jūsų asmens duomenimis susijusiais klausimas kreipkitės šiais kontaktais: el.

Tvarkomi asmens duomenys. Jūsų identifikacinius, kontaktinius ir veiklos duomenis vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos numeris, banko pavadinimas, veiklos pobūdis ir kategorija, kliento statusas, asmens tapatybės dokumento duomenys ir kopija, brokerių įvertinimo apimtis pažymėjimo duomenys ir kopija, šeiminė padėtis ir kt.

Draudimo sutarties ir draudimo liudijimo duomenis draudimo sutarties ir draudimo liudijimo bei susijusių dokumentų duomenys ir kopijos, draudimo rūšis, draudimo liudijimo serija ir numeris, įsigaliojimo brokerių įvertinimo apimtis, draudimo liudijimo termino pasibaigimo data, suteikto įgaliojimo galiojimo termino pabaiga, draudimo suma, įmokos suma, draudimo įmokų sumokėjimo data, gautų draudimo įmokų suma, įmokos mokėjimo dokumento numeris, draudimo laikotarpis, draudimo bendrovės draudiko pavadinimas ir kt.

Draudžiamo objekto duomenis priklausomai nuo draudimo sutarties rūšies: draudžiamo turto sąrašas, draudžiamo turto adresas, unikalusis Nr. Draudžiamo turto savininko identifikacinius ir kontaktinius duomenis draudžiamo turto savininko vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono prekybos mitai, el.

Draudžiamojo įvykio duomenis įvykio faktinės aplinkybės, susijusios institucijų, tarnybų, įstaigų pažymos, įvykių deklaracijos, išrašai iš sveikatos priežiūros įstaigų ir kt.

Draudimo brokerių aljansas

Apdraustųjų ir naudos gavėjų identifikacinius ir kontaktinius duomenis apdraustojo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, amžius, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. Bendrovė, kaip duomenų tvarkytoja, siekdama Jums pateikti Jūsų poreikius labiausiai atitinkantį draudimo pasiūlymą, brokerių įvertinimo apimtis Jums sudarant draudimo sutartį bei administruodama draudžiamąjį įvykį, kai toks pavedimas suformuotas draudimo bendrovės draudikogali tvarkyti toliau nurodytas Jūsų ir su Jumis susijusių asmenų pvz.

Jūsų identifikacinius duomenis vardas, pavardė, asmens brokerių įvertinimo apimtis, pareigos, atstovo — pareigos, vardas, pavardė ir kt. Jūsų kontaktinius duomenis gyvenamosios vietos adresas, telefono Nr.

dvejetainiai opcionai fortai

Draudimo įmokos apmokėjimo, sąskaitos prašymo brokerių įvertinimo apimtis skolinių įsipareigojimų duomenis mokėtojo vardas, pavardė, įmokos paskirtis, mokėjimo terminas, įmokos suma, sumokėjimo data, mokėjimo pavedimo numeris, ar įmoka mokama tiesiogiai draudikui, banko sąskaitos numeris, draudėjo skola, ar įmokos mokėjimas atidėtas, draudėjo skolos dydis, suteiktos nuolaidos sumos dydis; ir kt.

Apdraustųjų, naudos gavėjų identifikacinius ir kontaktinius duomenis apdraustojo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, amžius, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el.

Draudžiamojo įvykio duomenis, įskaitant apdraustojo, naudos brokerių įvertinimo apimtis ar nukentėjusiojo trečiojo asmens duomenis įvykio faktinės aplinkybės, susijusios institucijų, tarnybų, įstaigų pažymos, įvykių deklaracijos, išrašai iš sveikatos priežiūros įstaigų ir kt. Asmens duomenų šaltinis. Bendrovė, veikdama ir kaip duomenų valdytoja, ir kaip duomenų tvarkytoja, Jūsų asmens duomenis gauna tiesiogiai iš Jūsų kai duomenis pateikiate mums prašant ar savanoriškaitrečiųjų asmenų pvz.

Asmens duomenų gavėjai. Bendrovė pasiūlymo Jums pateikimo, draudimo sutarties sudarymo ir jos vykdymo bei administravimo tikslu veikdamas ir kaip duomenų valdytoja, ir kaip duomenų tvarkytoja Jūsų asmens duomenis perduoda draudimo bendrovėms draudikams. Jūsų asmens duomenys, minimalia konkrečiam atvejui būtina apimtimi, gali būti perduoti trečiajam asmeniui, teikiančiam paslaugas Bendrovei, įskaitant teisės, finansų, mokesčių, verslo valdymo, brokerių įvertinimo apimtis administravimo, buhalterinės apskaitos patarėjams bei teisės aktų nustatyta tvarka kompetentingoms valstybės institucijoms pvz.

Asmens duomenys gali būti perduoti ir kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, tačiau tik tiek ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra brokerių įvertinimo apimtis Jūsų pavedimu teikiant draudimo tarpininkavimo paslaugas. Asmens duomenų saugojimo terminas. Bendrovė, veikdama kaip duomenų valdytoja, draudimo dokumentus pvz. Po to, jeigu nėra teisinio pagrindo toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenų, jie yra saugiai sunaikinami.

Nerijus Giedraitis, šios įmonės vadovas, pripažino: konkurencija šioje srityje yra didelė. Konkurencinė aplinka skatina dirbti išradingiau ir našiau, kurti ir ieškoti naujų draudimo sprendimų klientamsׅ. Įmonė taip pat turi brokerių atstovybes Vilniuje, Kaune, Panevėžyje bei Tauragėje. Intensyviau draudžia būstus N. Giedraičio pastebėjimu, draudimo rinka Lietuvoje, kaip ir pernai, auga, tik ženkliai lėčiau.

Jeigu davėte sutikimą Jūsų asmens duomenis tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, šiuo tikslu Jūsų asmens duomenys yra saugomi 3 metus nuo sutikimo atšaukimo, arba jo galiojimo termino pabaigos, arba nuo Bendrovės sprendimo nebetvarkyti asmens duomenų sutikime nustatytais tikslais priėmimo dienos.

Šie terminai gali būti pratęsti, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais tikrai geras uždarbis internete nustatytais atvejais.

Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi. Bendrovė, veikdama kaip duomenų tvarkytoja, nesaugo asmens duomenų, jeigu šių asmens duomenų netvarko kaip duomenų valdytoja, kadangi juos saugo draudikai duomenų valdytojaikurie ir nustato duomenų saugojimo terminus.

Asmens duomenų tvarkymo sąlygos. Jūsų asmens duomenys gali būti renkami, saugomi, tvarkomi, įskaitant teikiami, tiek skaitmenine forma, tiek materialiose ar popierinėse laikmenose bet kokiomis priemonėmis, įskaitant el. Bendrovė, veikdama kaip duomenų tvarkytoja, Jūsų asmens duomenis tvarkys vadovaudamasis duomenų valdytojų draudikų nurodymais. Visus asmens duomenis, kurie yra būtini konkretaus draudimo poreikio įvertinimui, draudimo pasiūlymų pateikimui, konkrečios Jūsų pageidaujamos draudimo sutarties sudarymui, jos administravimui, taip pat draudžiamojo įvykio administravimui, turite pateikti Bendrovei, kadangi be šių asmens duomenų Bendrovė neturės galimybės tinkamai vykdyti draudimo tarpininkavimo veiklos Jūsų naudai ir interesais, todėl šių paslaugų teikti Jums negalėsime.

Prieštaraudami, kad Bendrovė netvarkytų asmens duomenų nurodytu tikslu ir tvarka, nepildykite ir nepasirašykite Bendrovės pateiktų anketų ir klausimynų, neteikite asmens brokerių įvertinimo apimtis. Jūsų teisės. Tais atvejais, kai Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko kaip duomenų valdytoja, Jūs turite šias teises, kurias galite įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka: teisę prašyti, kad Jums būtų leista susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti; teisę apriboti duomenų tvarkymą; teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi; teisę į asmens duomenų perkeliamumą; teisę atšaukti sutikimą dėl duomenų tvarkymo, kuomet asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo brokerių įvertinimo apimtis atsisakyti prieštarauti pranešimų, informacijos, brokerių įvertinimo apimtis siuntimo.

brokerių įvertinimo apimtis super žaidimas užsidirbti pinigų internete

Norime pastebėti, kad Jūsų sutikimo atšaukimas, kuomet Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu, nedaro poveikio sutikimu grįstam duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Bendrovės vykdomos duomenų tvarkymo veiklos. Prašymai dėl Jūsų teisių įgyvendinimo Bendrovei turi būti pateikti raštu įskaitant elektroninį formatą taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens tapatybę.

brokerių įvertinimo apimtis nekilnojamojo brokerių reitingas

Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei prašymas siunčiamas brokerių įvertinimo apimtis ar per pasiuntinį, brokerių įvertinimo apimtis prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta duomenų subjekto tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Kai dėl informacijos apie duomenų subjektą kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir duomenų subjekto bei atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu nėra kitų protingų būtų nustatyti atstovo ir duomenų subjekto tapatybių. Tais atvejais, kai Bendrovė veikia kaip duomenų tvarkytoja, Jūs turite teisę dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo teisės susipažinti su savo duomenimis, gauti tvarkomų duomenų kopiją, ištaisyti netikslius ir ištrinti bei apriboti duomenų tvarkymą, juos perkelti ir kt.

Naudingi diskusijos