Eksperto pasirinkimas

Teismo eksperto teisės 1. Procesines teismo eksperto teises nustato proceso įstatymai.

eksperto pasirinkimas mokymasis dvejetainiu variantu

Teismo ekspertas taip pat turi teisę: 1 savarankiškai pasirinkti atliekamų tyrimų būdus; 2 šio Įstatymo 23 eksperto pasirinkimas 2 dalyje nustatyta tvarka gauti produkcijos pavyzdžius ar katalogus, techninę dokumentaciją ir kitokią teismo ekspertizėms atlikti reikalingą informaciją; 3 prašyti tyrimui reikalingos papildomos medžiagos; 4 dalyvauti proceso veiksmuose, jei tokiu būdu eksperto pasirinkimas ekspertizei reikalinga medžiaga.

Teismo ekspertas neturi teisės savarankiškai rinkti ar imti medžiagą, reikalingą ekspertizei, bet nepateiktą jam įstatymų nustatyta tvarka. Teismo ekspertizės įstaigos ekspertas neturi teisės verstis privačia teismo eksperto veikla, sutartiniais pagrindais konsultuoti proceso šalis ir teikti išvadas joms iškilusiais klausimais, reikalaujančiais specialių žinių.

eksperto pasirinkimas webas. xyz užsidirbti pinigų internete

Jeigu nepratęsiamas teismo eksperto pasirinkimas kvalifikacijos pažymėjimo ar kito asmeniui, turinčiam tam tikros srities žinių, suteiktą kvalifikaciją liudijančio dokumento, eksperto pasirinkimas dokumento, kuriuo patvirtinama teisė atlikti teismo ekspertizę valstybėje narėje, galiojimo terminas, sustabdomas šių dokumentų galiojimas arba jie pripažįstami negaliojančiais, teismo ekspertas netenka teisės atlikti teismo ekspertizę. Jeigu šioje dalyje nurodytų dokumentų galiojimo terminas nepratęsiamas, galiojimas sustabdomas ar jie pripažįstami negaliojančiais teismo ekspertui atliekant teismo ekspertizę, teismo ekspertas turi nedelsdamas apie tai pranešti subjektui, eksperto pasirinkimas pavedimu ar prašymu atliekama teismo ekspertizė.

XII nuo 03 01 Žin. Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

eksperto pasirinkimas dvejetainiai mobilieji variantai, kas tai yra

Naudingi diskusijos