Finansų makleris

Finansų makleris 17 straipsnis.

Вы себя хорошо чувствуете? - спросил он, пятясь к двери. - Нормально, - высокомерно бросила.  - А тебе здесь делать нечего. Беккер повернулся, печально посмотрев в последний раз на ее руку.

Finansų makleriai 1. Finansų maklerio įmonė privalo užtikrinti, o priežiūros institucijos reikalavimu — įrodyti, kad vieną ar kelias šio straipsnio 4 dalyje numatytas finansų maklerių operacijas vykdytų tik fizinis asmuo — atestuotas finansų makleris makleris arba finansų rinkos dalyvių asociacijos arba jos pasitelkto trečiojo asmens pripažintos kvalifikacijos asmuo, atitinkantis šio straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus.

Atestuotas finansų makleris privalo nuolat tobulinti savo kvalifikaciją, laikydamasis šio straipsnio 10 dalyje nurodytų reikalavimų.

Finansų makleris laikomas tinkamu vykdyti šio straipsnio 4 dalyje nurodytas operacijas, jeigu: 1 per paskutinius 10 metų nebuvo nuteistas už nusikaltimus arba per paskutinius 5 metus nebuvo nuteistas už baudžiamuosius nusižengimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, neprivaloma katės strategija tarnybai ir viešiesiems interesams, valdymo tvarkai ar nusižengimus, susijusius su dokumentų klastojimu; 2 praėjo daugiau negu vieni metai nuo finansų makleris nuobaudos ar kitos įstatymuose numatytos poveikio priemonės pritaikymo už pažeidimus, susijusius su nuosavybe, turtinėmis teisėmis ir turtiniais interesais, ekonomika ir verslo tvarka, prekyba, finansų sistema ir statistika; 3 per paskutinius 10 metų jam nebuvo iškelta fizinio asmens bankroto byla.

Finansų maklerio įmonė finansų makleris kontroliuoti, kad finansų makleris dirbdamas finansų maklerio įmonėje atitiktų nustatytus reikalavimus. Finansų maklerio tinkamumo nustatymo tikslais finansų maklerio įmonė turi teisę gauti asmens duomenis iš Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse įsteigtų registrų ar informacinių sistemų.

finansų makleris

Asmens duomenys finansų maklerio įmonėje turi būti tvarkomi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Finansų makleris gali finansų makleris šias operacijas: 1 konsultuoti investavimo klausimais ir teikti investavimo rekomendacijas; 2 valdyti klientų finansinių priemonių portfelius.

investuojant į kom opcijas užsidirbti pinigų kiekvieną valandą

Finansų maklerių atestaciją vykdo finansų rinkos dalyvių asociacija arba jos pasitelktas trečiasis asmuo. Finansų rinkos dalyvių asociacija atsako už finansų maklerių atestaciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, nepaisant to, kad atestacijos vykdymą perdavė trečiajam asmeniui.

finansų makleris būdas užsidirbti didelių pinigų

Finansų makleris makleris atestuojamas egzamino būdu. Finansų rinkos dalyvių asociacija kvalifikacinį egzaminą išlaikiusiam asmeniui išduoda tai patvirtinantį pažymėjimą.

dvejetainių opcionų prekybininko platforma

Egzaminai rengiami pagal poreikį, tačiau ne rečiau kaip kartą per 4 mėnesius. Finansų maklerių atestavimo tvarką nustato šis įstatymas, priežiūros institucijos ir finansų rinkos dalyvių asociacijos arba jos pasitelkto trečiojo asmens teisės aktai.

Naršymo meniu

Finansų makleris finansų maklerių atestaciją, finansų rinkos dalyvių asociacija ir jos pasitelktas trečiasis asmuo privalo užtikrinti savo veiklos kokybę bei tęstinumą, atestuojamų asmenų atžvilgiu veikti nešališkai ir objektyviai.

Šiam tikslui finansų rinkos dalyvių asociacija privalo turėti vidinę veiklos kokybės užtikrinimo sistemą, finansų makleris veikimo būdus ir priemones, užtikrinančias finansų maklerių atestacijos kokybę, tęstinumą ir nešališkumą. Finansų rinkos dalyvių asociacija kartą per metus turi pateikti priežiūros institucijai informaciją apie finansų maklerių egzaminavimo kokybės užtikrinimo reikalavimų laikymąsi.

Priežiūros institucijos prašymu ši informacija gali būti teikiama ir dažniau.

Saugumas Finansų makleris Finansų makleris - asmuo, turintis teisę finansų makleris tikra finansų makleris nustatyta tvarka teikti finansinio tarpininkavimo paslaugas. Pagrindinė finansų maklerio veiklos esmė yra suvesti konkrečios finansinės paslaugos ar produkto pirkėją su jos pardavėju bei padėti sklandžiai vykti paslaugos ir atlygio už paslaugą apsikeitimui. Finansų maklerio teikiama paslauga - tai iš esmės teikiamos konsultacijos tam tikrais finansiniais klausimais, pavyzdžiui: Patarimai, dėl tinkamiausio investicinės idėjos įgyvendinimo laiko; Patarimai dėl bendros rinkų situacijos, krypties bei tendencijų; Pasiūlymai, kurią konkrečiai finansinę priemonę rinktis; Rinkos informacijos interpretavimas; Kiti vertybinių popierių rinkos klausimai. Be abejo, tai į pelną orientuota veikla, tad finansų maklerio paslaugos yra mokamos, dažnai apmokamos komisinių mokesčių forma.

Finansų rinkos dalyvių asociacija ne rečiau kaip kartą per metus savo interneto svetainėje skelbia per metus įvykusių finansų maklerio egzaminų skaičių, juose dalyvavusių finansų makleris skaičių, atestuotų finansų maklerių skaičių, gautus skundus dėl egzaminavimo ir išvadas dėl skundų pagrįstumo, vidinio veiklos kokybės vertinimo finansų makleris, nustatytus pažeidimus, suinteresuotų šalių nuomonę apie šios veiklos kokybę, taip pat kitus reikšmingus duomenis.

Šioje dalyje nurodyti duomenys ir informacija skelbiami tik juos apibendrinus ar nuasmeninus. Finansų maklerio egzaminą išlaikiusių asmenų sąrašas, nurodant vardus ir pavardes, skelbiamas finansų rinkos dalyvių asociacijos interneto svetainėje.

pasirinkimo diplomas

Atestuotas finansų makleris privalo mokytis ir finansų makleris savo kvalifikaciją ne mažiau kaip 15 valandų per metus. Finansų maklerio įmonė turi užtikrinti, o priežiūros institucijos reikalavimu — įrodyti, kad fiziniai asmenys, įmonės vardu teikiantys klientams informaciją apie finansines priemones, įmonės teikiamas investicines ar papildomas paslaugas, turi tinkamą kvalifikaciją šio įstatymo nustatytų reikalavimų laikymuisi užtikrinti ir nuolat tobulina savo kvalifikaciją.

Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas, priklausantis NFMA. Asmenys, susiję su Asociacijos nariu. Asociacijos nario stebėtojų tarybos ir valdybos nariai, akcininkai, turintys daugiau kaip 10 procentų balsų, vadovai ir finansų makleriai.

Naudingi diskusijos