Išmokėjimas už 100 variantų

Vilnius Žin.

dvejetainiai įvesties variantai

Šio įstatymo 59 straipsnyje numatytų nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu profesinės karo tarnybos kariams mokamas Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuotas vidutinis jų atlyginimas, o vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos už kiekvieną vaiką, kol išmokėjimas už 100 variantų sueis vieni metai, — procentų, o kol vaikui sueis dveji išmokėjimas už 100 variantų, — 85 procentai šia tvarka apskaičiuoto vidutinio jų atlyginimo.

Išmokos vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu mokamos neatsižvelgiant į tai, kurio vaiko priežiūrai suteiktos vaiko priežiūros atostogos.

Jeigu profesinės karo tarnybos kariui gimsta du ir daugiau vaikų, ir jis yra šių vaikų priežiūros atostogose, išmoka didinama atsižvelgiant į vienu metu gimusių vaikų skaičių gimus dvynukams — 2 kartus, gimus trynukams — 3 kartus ir t.

išmokėjimas už 100 variantų

Išmoka už nėštumo ir gimdymo laikotarpį didinama tokia pat tvarka. Kai profesinės karo tarnybos karei, gaunančiai išmoką vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu, suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos ir ji įgyja teisę gauti išmoką nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu, jai mokamos abi šios išmokos.

išmokėjimas už 100 variantų

Pakeisti 68 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip: ,7. Jeigu profesinės karo tarnybos karys, kuris buvo ar yra išleistas vaiko priežiūros atostogų, kol vaikui sueis dveji metai, gauna atlyginimą, kuris yra mažesnis už šio straipsnio 6 dalyje nurodytą išmoką bendrą šių išmokų sumąlaikotarpiu, kol vaikui sueis dveji metai, mokamas šios išmokos bendros šių išmokų sumos ir jo gaunamo atitinkamo mėnesio tarnybinio atlyginimo skirtumas.

išmokėjimas už 100 variantų

Naudingi diskusijos