Kaip histogramoje sudaryti tendencijų liniją. Kaip sudaryti lentelę „Excel“ lentelėje. Kaip sudaryti grafiką „Excel“

Kaip sudaryti lentelę „Excel“ lentelėje. Kaip sudaryti grafiką „Excel“

Galima braižyti duomenų, išdėstytų darbalapio stulpeliuose arba eilutėse, stulpelinę diagramą.

  1. Užsidirbti pinigų bitcoinams

Stulpelinės diagramos kategorijos paprastai vaizduojamos palei horizontaliąją kategorijos ašį, o reikšmės — palei vertikaliąją reikšmių ašį, kaip pavaizduota šioje diagramoje: Stulpelinių diagramų tipai Klasterinė stulpelinė ir trimatė klasterinė stulpelinė diagrama Jungtinė stulpelinė diagrama vaizduoja reikšmes kaip dvimačius stulpelius. Trimatė jungtinė stulpelinė diagrama vaizduoja trimačius stulpelius, bet nenaudoja trečiosios reikšmių ašies gylio ašies.

Naudokite šią diagramą, kai turite kategorijas, vaizduojančias: Reikšmių diapazonus pavyzdžiui, elementų sumas. Konkrečius skalės išdėstymus pavyzdžiui, Likerto skalę su įrašais, pvz. Pavadinimus, kurie neišdėstyti jokia konkrečia tvarka pavyzdžiui, elementų pavadinimus, geografinius pavadinimus ar asmenų pavardes.

Kaip sudaryti lentelę „Excel“ lentelėje. Kaip sudaryti grafiką „Excel“

Sudėtinė stulpelinė ir trimatė sudėtinė stulpelinė diagrama     Sudėtinė stulpelinė diagrama vaizduoja reikšmes kaip dvimačius sudėtinius stulpelius. Trimatė sudėtinė stulpelinė diagrama vaizduoja sudėtinius stulpelius trimačiu formatu, bet nenaudoja gylio ašies. Naudokite šio tipo diagramą, kai turite keliasduomenų seka ir norite pabrėžti duomenų sumą. Naudokite šio tipo diagramą, kai turite dvi ar daugiau duomenų sekų ir norite pabrėžti kiekvienos svarbą visumai, ypač jei kiekvienos kategorijos suma yra tokia pat.

exclusve ndcator dvejetainiams opcionams

Trimatė stulpelinė diagrama    Trimatės stulpelinės diagramos naudoja tris ašis horizontaliąją, vertikaliąją ir gylio ašįkurias galite keisti ir kuriomis duomenų elementai lyginami palei horizontaliąją bei gylio ašis.

Naudokite šią diagramą, kai norite palyginti duomenis ir pagal kategorijas, ir pagal duomenų sekas. Linijinė grafika Duomenis, išdėstytus stulpeliais arba eilutėmis, galima atvaizduoti kaip linijinę diagramą.

  • Kaip sudaryti lentelę „Excel“ lentelėje. Kaip sudaryti grafiką „Excel“
  • Toliau pateiktame pavyzdyje lentelės yra išplėstos įtraukus papildomų kategorijų ir duomenų sekų.
  • Variantas su
  • Namai Valstybė Įprastas mažiausių kvadratų metodas yra baltoji formulė.
  • Įprastas mažiausių kvadratų metodas yra baltoji formulė. Mažiausių kvadratų metodas „Excel“
  • „Office“ galimų naudoti diagramų tipai - „Office“ palaikymas

Linijinės diagramos kategorijos duomenys tolygiai išdėstomi palei horizontaliąją ašį, o visi reikšmių duomenys — palei vertikaliąją ašį. Linijinės diagramos gali vaizduoti tęstinius tam tikro laikotarpio duomenis tolygiai paskirstytoje skalėje, todėl tai idealus būdas duomenų tendencijoms vaizduoti vienodais intervalais, pvz. Linijinių diagramų tipai Linijinė diagrama ir linijinė diagrama su kaip histogramoje sudaryti tendencijų liniją diagramos, rodomos su žymekliais atskiroms duomenų reikšmėms nurodyti arba be žymeklių, gali vaizduoti tam tikro laikotarpio tendencijas arba tolygiai paskirstytas kaip histogramoje sudaryti tendencijų liniją, ypač kai turite daug duomenų taškų, o jų pateikimo tvarka yra svarbi.

Jei kategorijų yra daug arba reikšmės kaip histogramoje sudaryti tendencijų liniją apytikslės, naudokite linijinę diagramą be žymeklių. Sudėtinė linijinė diagrama ir sudėtinė linijinė diagrama su žymekliais    Sudėtinės linijinės diagramos, rodomos su žymekliais atskiroms duomenų reikšmėms nurodyti arba be žymeklių, gali vaizduoti kiekvienos reikšmės įtakos tendencijas per tam tikrą laikotarpį arba tolygiai paskirstytas kategorijas.

Trimatė linijinė diagrama    Trimatės linijinės diagramos vaizduoja kiekvieną duomenų kaip histogramoje sudaryti tendencijų liniją ar eilutę kaip trimatę kaip histogramoje sudaryti tendencijų liniją. Trimatėje linijinėje diagramoje yra horizontalioji, vertikalioji ir gylio ašys, kurias galima keisti. Pastabos: Linijines diagramas geriausia naudoti, kai diagramą sudaro kelios duomenų sekos. Jei turite tik vieną duomenų seką, geriau naudokite sklaidos diagramą.

Sudėtinės linijinės diagramos sumuoja duomenis, kurie jums gali netikti. Taip pat gali būti sudėtinga pamatyti, kad linijos sudėtos, todėl verčiau naudokite kitokio tipo linijinę diagramą arba sudėtinę plokštuminę diagramą. Galima braižyti duomenų, išdėstytų viename darbalapio stulpelyje arba eilutėje, skritulinę diagramą.

Skritulinėse diagramose vaizduojamas vienos duomenų seka elementų dydis, proporcingas elementų sumai. Skritulinėje diagramoje duomenų elementai rodomi kaip viso skritulio procentinės dalys.

Įprastas mažiausių kvadratų metodas yra baltoji formulė. Mažiausių kvadratų metodas „Excel“

Naudokite skritulinę diagramą, kai: Yra tik viena duomenų seka. Nė viena iš jūsų duomenų reikšmių nėra neigiama. Beveik nė viena kaip histogramoje sudaryti tendencijų liniją jūsų duomenų reikšmių nėra lygi nuliui. Turite daugiau nei septynias kategorijas, kurios vaizduoja viso skritulio dalis. Skritulinių Stulpelinių diagramų tipai Skritulinė diagrama ir trimatė skritulinė diagrama    Skritulinės diagramos dvimačiu ar trimačiu formatu vaizduoja kiekvienos reikšmės dalį visumos požiūriu.

Galite neautomatiniu būdu ištraukti skritulinės diagramos dalis ir taip jas pabrėžti. Skritulinės diagramos dalies skritulinė diagrama arba skritulinė juostinė diagrama    Skritulinės patikimos pajamos internete dalies skritulinės diagramos arba skritulinės juostinės diagramos, vaizduojančios mažesnes reikšmes, įtrauktas į antrinę skritulinę arba sudėtinę juostinę diagramą, kad būtų paprasčiau žiūrėti.

Galima braižyti duomenų, darbalapyje išdėstytų tik stulpeliuose ar eilutėse, žiedines diagramas. Kaip ir skritulinė diagrama, žiedinė diagrama vaizduoja dalių ryšį su visuma, bet joje gali būti daugiau nei viena duomenų seka. Žiedinių diagramų tipai Žiedinė diagrama    Žiedinės diagramos vaizduoja duomenis kaip žiedus, kur kiekvienas kaip histogramoje sudaryti tendencijų liniją atitinka duomenų seką.

Pastaba: Žiedines diagramas skaityti sudėtinga.

kaip histogramoje sudaryti tendencijų liniją

Galbūt norėsite naudoti sudėtines stulpelines diagramas arba sudėtinę juostinę diagramą. Galima braižyti duomenų, išdėstytų darbalapio stulpeliuose arba eilutėse, juostinę diagramą. Juostinės diagramos iliustruoja atskirų elementų palyginimus. Juostinės diagramos kategorijos paprastai išdėstomos palei vertikaliąją ašį, o reikšmės — palei horizontaliąją ašį.

Juostinę diagramą vertėtų naudoti, kai: naudojamos ilgos ašių žymas; Rodomos reikšmės yra trukmės.

Admiral Markets Group apima šias įmones:

Juostinių diagramų tipai Klasterinė juostinė diagrama ir trimatė klasterinė juostinė diagrama    Klasterinė profesinių sąjungų profesinių sąjungų apžvalgos diagrama vaizduoja juostas dvimačiu formatu. Trimatė klasterinė juostinė diagrama vaizduoja trimates juostas, bet nenaudoja gylio ašies.

kodėl dvejetainių opcijų strategijos neveikia manęs

Sudėtinė juostinė diagrama ir trimatė sudėtinė juostinė diagrama    Sudėtinės juostinės diagramos rodo atskirų elementų ryšį su visuma kaip dvimates juostas. Sudėtinė trimatė juostinė diagrama rodo juostas trimačiu formatu; ji neturi gylio ašies. Plokštuminė diagrama Galima braižyti duomenų, darbalapyje išdėstytų stulpeliuose ar eilutėse, plokštumines diagramas.

Plokštuminės diagramos pabrėžia pokyčio per tam tikrą laikotarpį dydį ir gali būti naudojamos norint atkreipti dėmesį į bendrą tendencijos reikšmę. Pavaizduodama diagramos reikšmių sumą, plokštuminė diagrama taip pat rodo dalių ryšį su visuma. Plokštuminių diagramų tipai Plokštuminė diagrama ir trimatė plokštuminė diagrama    Tiek dvimatės, tiek trimatės plokštuminės diagramos vaizduoja reikšmių tendenciją per tam tikrą laikotarpį arba kitus kategorijos duomenis.

Statistinės analizės pagrindai 3. Grafikai Grafinė analizė — neatsiejama statistinės analizės dalis. Prieš pradedant sudėtingesnę analizę, būtina duomenis nusibraižyti.

Trimatėse čikagos biržos galimybės diagramose naudojamos trys ašys horizontalioji, vertikalioji ir gyliokurias galima kaip histogramoje sudaryti tendencijų liniją.

Paprastai vietoj nesudėtinės plokštuminės diagramos patariama naudoti linijinę diagramąnes vienos sekos duomenys gali uždengti kitos sekos duomenis. Sudėtinė plokštuminė kaip histogramoje sudaryti tendencijų liniją ir ir trimatė sudėtinė plokštuminė diagrama    Sudėtinės plokštuminės diagramos vaizduoja kiekvienos reikšmės svarbos tendenciją per tam tikrą laikotarpį arba kitus kategorijos duomenis dvimačiu formatu.

Trimatė sudėtinė plokštuminė diagrama vaizduoja duomenis tokiu pat būdu, bet rodo plokštumas trimačiu formatu nenaudodama gylio ašies. XY sklaidos ir Rutulinė diagrama Galima braižyti duomenų, išdėstytų darbalapio stulpeliuose ir eilutėse, xy sklaidos diagramas.

Įrašykite x reikšmes vienoje eilutėje arba stulpelyje, o atitinkamas y reikšmes gretimose eilutėse arba stulpeliuose. Taškinėje diagramoje yra dvi reikšmių ašys: horizontalioji x ašis ir vertikalioji y ašis. Taškinė diagrama sujungia x ir y ašis į duomenų taškus ir vaizduoja juos nepastoviais intervalais arba grupėmis.

Taškinės diagramos paprastai naudojamos norint vaizduoti ir lyginti skaitines reikšmes, pvz. Sklaidos diagramą vertėtų naudoti, kai: norite keisti horizontaliosios ašies skalę; norite pakeisti ašį logaritmine ašimi; horizontalios ašies reikšmės yra išsidėsčiusios netolygiai; Horizontaliojoje ašyje yra daug duomenų taškų. Norite koreguoti nepriklausomas taškinės diagramos ašių skales, kad vaizduotumėte daugiau informacijos apie duomenis, kuriuose įtrauktos reikšmių poros ar sugrupuoti rinkiniai.

Norite parodyti panašumus tarp didelių duomenų rinkinių, o ne skirtumus tarp duomenų taškų. Norite palyginti daug duomenų taškų neatsižvelgdami į laiką — kuo daugiau duomenų įtrauksite į sklaidos diagramą, tuo išsamiau galėsite lyginti.

  • Galite sujungti visus šiuos atskirus atributus.
  • 3. Grafikai | Statistinės analizės pagrindai
  • Kaip Rinkų Prekyboje Panaudojamas MACD Indikatorius

Taškinių diagramų tipai Taškinė diagrama    Ši diagrama vaizduoja duomenų taškus nesujungdama jų linijomis, kad palygintų reikšmių poras. Taškinė diagrama su glotniomis linijomis bei žymekliais ir taškinė diagrama su glotniomis linijomis    Šio tipo diagramoje duomenų taškus jungia glotni kreivė. Glotnios linijos gali būti rodomos su žymekliais arba be jų.

Jei yra daug duomenų taškų, naudokite glotnią liniją be žymeklių. Taškinė diagrama su tiesiomis linijomis ir žymekliais ir sklaida tiesiomis linijomis    Šioje diagramoje rodomos tiesios jungiamosios linijos tarp duomenų taškų. Tiesios linijos gali būti rodomos su žymekliais arba be jų. Panašiai kaip plokštuminė diagrama, rutulinė diagrama prideda trečią stulpelį, kad būtų galima nurodyti rutulių, vaizduojančių duomenų sekos taškus, dydį.

Rutulinių diagramų tipai Rutulinė diagrama arba rutulinė diagrama trimačiu efektu    Abu šie rutulinės diagramos tipai lygina trijų, o ne dviejų reikšmių rinkinius ir rodo rutulius dvimačiu arba trimačiu formatu nenaudodami gylio ašies.

Trečioji reikšmė nustato rutulio žymeklio dydį. Akcijų kursų diagrama Galima braižyti duomenų, konkrečia tvarka išdėstytų darbalapio stulpeliuose ar eilutėse, akcijų kursų diagramą. Kaip nurodo pats pavadinimas, akcijų kursų diagrama gali būti naudojama norint pavaizduoti akcijų kainų svyravimus.

Tačiau šią diagramą taip pat galima naudoti norint pavaizduoti kitų duomenų, pvz. Norėdami kurti akcijų kursų diagramą, įsitikinkite, kad duomenis išdėstėte tinkama tvarka. Pavyzdžiui, norėdami kurti paprastą didžiausių-mažiausių-galutinių akcijų kursų diagramą, turėtumėte išdėstyti duomenis, o stulpelių antraštėse įvesti Didžiausia, Mažiausia info dvd parinktys Galutinė tokia pat tvarka.

Akcijų kursų diagramų tipai Didžiausios-mažiausios-galutinės    Ši akcijų kursų diagrama naudoja tris reikšmių sekas, išdėstytas tokia tvarka: didžiausia, mažiausia ir galutinė.

Pradinė-didžiausia-mažiausia-galutinė    Ši akcijų kursų diagrama naudoja keturias reikšmių sekas, išdėstytas tokia tvarka: pradinė, didžiausia, mažiausia ir galutinė. Apimties-didžiausia-mažiausia-galutinė    Ši akcijų kursų diagrama naudoja keturias reikšmių sekas, išdėstytas tokia tvarka: apimties, didžiausia, mažiausia ir galutinė. Ji matuoja kaip histogramoje sudaryti tendencijų liniją naudodama dvi reikšmės ašis: vieną — stulpelių, matuojančių apimtį, o antrą — akcijų kainų.

Apimties-pradinė-didžiausia-mažiausia-galutinė    Ši akcijų kursų diagrama naudoja penkias reikšmių sekas, išdėstytas tokia tvarka: apimties, pradinė, didžiausia, mažiausia ir galutinė. Kaip histogramoje sudaryti tendencijų liniją diagrama Galima braižyti duomenų, išdėstytų darbalapio stulpeliuose ar eilutėse, paviršines diagramas.

Paviršinė diagrama naudinga, kai norite rasti optimalius dviejų duomenų rinkinių derinius. Kaip topografiniame žemėlapyje, spalvos ir tekstūros nurodo sritis, kurios yra tame pačiame reikšmių diapazone. Paviršinę diagramą galite kurti, kai ir kategorijų, ir duomenų sekos yra skaitinės reikšmės.

Paviršinių diagramų tipai Trimatė paviršinė diagrama    Šioje diagramoje duomenys pateikiami trimačiame rodinyje, kurį galima įsivaizduoti kaip guminį lapą, ištemptą ant trimatės stulpelinės diagramos.

Paprastai ji naudojama norint parodyti kitais būdais sunkiai išreiškiamus ryšius tarp didelių duomenų kiekių. Paviršinės diagramos spalvų juostos nevaizduoja duomenų sekų, o nurodo skirtumus tarp reikšmių. Trimatė paviršinė rėmelio diagrama    Trimatė paviršinė diagrama, rodoma be spalvų paviršiuje, vadinama trimate paviršine rėmelio diagrama. Šioje diagramoje rodomos tik linijos. Trimatę paviršinę rėmelio diagramą skaityti sudėtinga, bet ji gali vaizduoti duomenų rinkinius daug sparčiau nei trimatė paviršinė diagrama.

Kurti diagramą nuo pradžios iki galo - „Office“ palaikymas

Kontūrinė diagrama    Kontūrinės diagramos — tai paviršinės diagramos, rodomos iš viršaus ir panašios į dvimačius topografinius žemėlapius. Spalvotos kontūrinės diagramos juostos nurodo tam tikrus reikšmių diapazonus. Kontūrinės diagramos linijos sujungia įsiterpiančius vienodos reikšmės taškus. Nenuspalvinta kontūrinė diagrama    Nenuspalvintos kontūrinės diagramos yra paviršinės diagramos, rodomos iš viršaus.

Kadangi nenuspalvintos diagramos paviršiaus nedengia spalvotos juostos, ji sudaryta vien kaip histogramoje sudaryti tendencijų liniją linijų. Kontūrinės rėmelio diagramos nėra lengvai skaitomos. Kompiuteris bitkoinui norėsite naudoti trimatę paviršinę diagrama. Galima braižyti duomenų, išdėstytų darbalapio stulpeliuose ar langeliuose, radaro principo diagramas.

Radaro principo diagramos lygina kelių duomenų seka sukauptas reikšmes. Radaro principo diagramų tipai Radaro principo diagrama ir radaro principo diagrama su žymekliais    Radaro principo diagramos, rodomos su atskirų duomenų taškų žymekliais arba be jų, vaizduoja reikšmių pokyčius siejant su centriniu tašku.

Užpildyta radaro principo diagrama    Užpildytos radaro principo diagramos duomenų sekų sritis yra užpildoma spalva. Medžio schemos schema "Office kaip histogramoje sudaryti tendencijų liniją ir naujesnės versijos Medžio schemos schema pateikia hierarchinį duomenų rodinį ir paprastą būdą lyginti skirtingus kaip histogramoje sudaryti tendencijų liniją kategorijomis lygius.

Medžio schemos schema rodo kategorijas pagal spalvas ir artumą ir gali lengvai parodyti daug duomenų, kuriuos būtų sunku naudoti su kitais tipų tipais.

kaip histogramoje sudaryti tendencijų liniją legiono brokeris investuoja apžvalgas

Medžio schemos diagramą galima braižyti, kai tuščia tuščia langelių hierarchijos struktūroje yra gerai palyginti hierarchijos proporcijas. Pastaba: Nėra medžio schemos diagramų potipių.

The Internet of Things by James Whittaker of Microsoft

Skritulinė diagrama "Office " ir naujesnės versijos Skritulinė diagrama idealiai tinka hierarchinių duomenų rodyme ir gali būti braižoma, kai hierarchijos struktūroje yra tuščių tuščių langelių.

Kiekvienas hierarchijos lygis pateikiamas kaip vienas žiedas arba apskritimas, o vidinis apskritimas vaizduoja viršutinį hierarchijos lygį. Daugialygė skritulinė diagrama be jokių hierarchinių duomenų vieno lygio kategorijos yra panaši į žiedinę diagramą. Tačiau kelių kategorijos lygių daugialygės skritulinės diagramos rodo, kaip išoriniai žiedai yra susiję su vidiniais žiedais. Daugialygė skritulinė diagrama kaip histogramoje sudaryti tendencijų liniją efektyviausia, kai rodoma, kaip vienas žiedas yra suskirstomas į kelias dalis.

Pastaba: Nėra daugialygių skritulinių diagramų potipių. Histogramos diagramoje duomenys pateikiami pagal paskirstymo dažnumą. Kiekvienas diagramos stulpelis vadinamas talpykla, kurią galima keisti, kad būtų galima išsamiau analizuoti duomenis. Histogramos diagramų tipai Histograma    Histogramos diagramoje parodytas duomenų paskirstymas, registracijos brokerio premija į dažnių dėžes.

Pareto kur pakeisti bitkoinus į eurų yra Rūšiuotoji histogramos kaip histogramoje sudaryti tendencijų liniją, kurioje yra abu stulpeliai, surikiuoti mažėjimo tvarka ir kaip histogramoje sudaryti tendencijų liniją, reiškianti bendrą bendrą procentinį dydį.

Laukų ir "Whisker" diagramos tik "Office" ir naujesnės versijos Stačiakampė diagrama vaizduoja duomenų paskirstymą į kvartilius, paryškinant vidurkį ir nuokrypius.

Diagramos kūrimas nuo pradžios iki galo

Šios linijos rodo kintamumą už viršutinio ir apatinio kvartilio, o bet kuris taškas už linijų laikomas nuokrypiu. Naudokite šio tipo diagramą, kai turite kelis tarpusavyje kaip nors susijusius duomenų rinkinius. Pastaba: Nėra stačiakampių diagramų potipių.

Kaskadinė diagrama vaizduoja bendrąsias finansinių duomenų sumas pridedant ar atimant reikšmes. Ji naudinga norint suprasti, kaip pradinę reikšmę veikia teigiamų ir neigiamų reikšmių sekos.

kaip histogramoje sudaryti tendencijų liniją

Stulpeliai yra spalvoti, todėl galima greitai atskirti teigiamus ir neigiamus skaičius. Pastaba: Nėra kaskadinių diagramų potipių.

Naudingi diskusijos