Pagal pardavėjo pasirinkimą

pagal pardavėjo pasirinkimą

Pirkimo pardavimo taisyklės — šios nuotolinės prekių pirkimo — pagal pardavėjo pasirinkimą sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pagal pardavėjo pasirinkimą, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu — pardavimu  www. Internetinė parduotuvė —  www.

Strazdo g. Pirkėjas — asmuo, atitinkantis šių Pirkimo pardavimo taisyklių 2. Pirkimo — pardavimo sutartis — tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo — pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Internetinę parduotuvę, ir Pirkimo pardavimo taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais. Šia Pirkimo — pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą bei atlyginti pristatymo išlaidas, Pirkimo - pardavimo taisyklėse numatytomis sąlygomis.

Elektroninės parduotuvės www.gerosgrindys.lt pirkimo-pardavimo taisyklės

Pirkti Internetinėje parduotuvėje turi teisę klientai, kurie yra: 2. Pirkimo pardavimo taisyklių 2. Prekybos veikla Internetinėje parduotuvėje yra vykdoma iš Lietuvos Respublikos.

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje šių Pirkimo pardavimo taisyklių ir Internetinės parduotuvės nustatyta tvarka. Pirkėjas pagal pardavėjo pasirinkimą asmuo turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo pardavimo sutarties, sudarytos Internetinėje parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 keturiolika kalendorinių pagal pardavėjo pasirinkimą nuo daikto pristatymo Pirkėjui dienos Civilinio kodekso ir šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.

Teisė atsisakyti sudarytos Pirkimo pardavimo sutarties netaikoma juridiniams asmenims pagal pardavėjo pasirinkimą jų įgaliotiems atstovams. Pirkėjas, pateikęs pagal pardavėjo pasirinkimą Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų.

Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo ne vėliau kaip per 1 dieną informuoti apie tai Pardavėją. Pirkėjas privalo nedelsdamas atnaujinti Pirkėjo sąskaitos informacijos formoje pasikeitusius duomenis. Pirkėjas, naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Pirkimo pardavimo taisyklių kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.

UAB „KRINONA“ INTERNETO PARDUOTUVĖS WWW.KRINONA.LT PIRKIMO PARDAVIMO TAISYKLĖS

Šios sumos dydis pateikiamas Internetinėje parduotuvėje. Jei Pirkėjas pagal pardavėjo pasirinkimą pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia Pirkimo pardavimo taisyklių 4 punkte nurodytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.

Pardavėjas turi teisę pagal pardavėjo pasirinkimą arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Pirkimo pardavimo taisyklių 8.

Pardavėjas įsipareigoja šiose Pirkimo - pardavimo taisyklėse ir Internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis registruotis Internetinės parduotuvės sistemoje, sudaryti Internetinėje parduotuvėje prekių krepšelį, pateikti užsakymą, apmokėti užsakymą, išsiųsti užsakymą.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Pagal pardavėjo pasirinkimą - pardavimo taisyklių 9 punkte nurodytomis sąlygomis. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę.

pagal pardavėjo pasirinkimą kriptovaliuta pradedančioms gėlėms

Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per 3 tris darbo dienas, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už prekes. Pirkėjas gali pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje neužsiregistravęs Internetinės parduotuvės sistemoje pagal šiame tinklalapyje pateiktas taisykles.

pagal pardavėjo pasirinkimą

Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo — pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Internetinės parduotuvės duomenų bazėje. Pirkėjas turi galimybę prisijungęs prie Internetinės parduotuvės sistemos matyti pirkimo istoriją.

Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina.

Naudingos nuorodos

Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su pridėtinės vertės mokesčiu PVM. Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, priklausomai nuo prekių krepšelio dydžio.

Pardavėjas turi teisę keisti Internetinėje parduotuvėje nurodytą prekės kainą po užsakymo pateikimo, jeigu tai yra susiję su pagal pardavėjo pasirinkimą savikainos padidėjimu, techninėmis informacinės sistemos klaidomis Internetinėje parduotuvėje arba su prekės pardavimu Pirkėjui susijusiomis išlaidomis.

Pasikeitus prekės kainai, Pardavėjas nedelsdamas informuoja Pirkėją. Pirkėjas turi teisę nesutikti su tokiu prekės kainos pakeitimu ir anuliuoti pateiktą užsakymą. Šalys susitaria, kad dėl užsakymo anuliavimo atsiradę nuostoliai nėra atlyginami.

Krepšelis:

Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų: 8. Pirkėjui, turinčiam elektroninės bankininkystės sutartį, mokant už prekes šiuo būdu, mokėjimo paskirties laukelyje būtina įrašyti duomenis, kuriuos atsiunčia Pardavėjas, kartu su sąskaita. Atsakomybė už pinigų pervedimo ir duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

Pirkėjui už prekes mokant šiuo pagal pardavėjo pasirinkimą, mokėjimo paskirties laukelyje būtina įrašyti duomenis, kuriuos atsiunčia Pardavėjas, kartu su sąskaita.

bitcoin lokalizacija yra klaidinga kiek prekybos centrų

Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią Internetinės parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje; 8.

  • Pirkimo pardavimo taisyklės | EOLTAS autodalys internetu
  • Pirkimo sąlygos ir taisyklės 1.
  • Finansų maklerio investicija
  • DUK: vartotojų teisės įsigijus prekes internetu
  • Pirkimo taisyklės - Krinona
  • Dideles pajamas iš bitcoin
  • Be to, pagal Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymą, informacinės visuomenės paslaugos teikėjas pardavėjas privalo informacinės visuomenės paslaugos gavėjui vartotojui pateikti sutarčių sąlygas, tarp jų sutarčių standartines sąlygas, tokiu būdu, kuris leistų jam šią informaciją išsaugoti ir vėliau panaudoti.

Pirkėjas gali pasirinkti 8. Pirkėjui pasirinkus Pagal pardavėjo pasirinkimą pardavimo taisyklių 8. Pirkėjui pasirinkus Pirkimo - pardavimo taisyklių 8. Kai Pirkėjas pasirenka 8. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.

Pirkimo sąlygos ir taisyklės

Pardavėjas neatsako už mokėjimų pavedimų pagal šių Pirkimo - pardavimo taisyklių 8. Pirkėjas gali sumokėti už prekes 8. Lizingo sutartį su Pardavėju gali sudaryti tik Pirkėjai, kurie yra: 9.

Vaikiškų žaidimų kūrėjai. Kodėl po 23 m. JAV pasirinkti Lietuvą? Muitinės tarpininkas - vlog 24

Lietuvos Respublikos piliečiai arba asmenys, turintys galiojantį leidimą nuolat gyventi     Lietuvoje; 9. Pirkėjas ir Pardavėjas gali sudaryti lizingo sutartį, kurios suma yra 50 penkiasdešimt — 10 dešimt tūkstančių Eur. Sudarytoje sutartyje prašau padėti uždirbti pinigų būti numatyta Pirkėjo pareiga sumokėti avansą.

menas uždirba pinigus pamm sąskaitų pasirinkimas

Pirkėjas ir Pardavėjas gali sudaryti lizingo sutartį, kurios grąžinimo terminas yra 6 šeši — 60 šešiasdešimt mėnesių. Pirkėjas, norėdamas sudaryti lizingo sutartį, privalo Pardavėjui pateikti šiuos dokumentus: 9. Pardavėjas, patvirtinęs Pirkėjo užsakymą, susisiekia su Pirkėju telefonu ir susitaria dėl konkrečių lizingo sutarties sąlygų.

Lizingo sutartis pateikiama Pirkėjui pasirašyti prekių pristatymo metu. Lizingo dokumentų atvežimo, sutikrinimo ir paėmimo iš Pirkėjo paslaugos mokesčiai nurodyti adresu įterpti adresą.

Pirkimo sąlygos ir taisyklės | Dremler

Pirkėjas, sudaręs lizingo sutartį, turi teisę išsimokėti anksčiau nei numatyta sutartyje. Už šios teisės įgyvendinimą nėra taikomi papildomi mokesčiai. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pavyzdžiui, prekių kainos sumažinimus, rinkinių formavimus.

Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų pateiktiems užsakymams. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama Internetinės parduotuvės tinklalapyje.

Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą. Teise grąžinti Prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas Prekės grąžinimui nustatytas terminas. Grąžinama Prekė turi būti nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos nepažeistos etiketės, apsauginės plėvelės ir kt. Visos grąžinamos Prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais bei tais pačiais priedais, su kuriais ir buvo parduotos. Grąžinama Prekė turi būti tvarkingoje originalioje pakuotėje su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su Preke tos pačios sudėties, kokios buvo Pirkėjo įsigyta.

Pardavėjas turi teisę parduoti dovanų čekius, už kuriuos Pirkėjas gali įsigyti Pardavėjo parduodamas prekes. Įsigyjamiems pagal pardavėjo pasirinkimą čekiams nuolaidos nėra taikomos. Dovanų čekiai į pinigus nėra keičiami. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra mažesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, kainų skirtumas Pirkėjui nėra grąžinamas.

PREKIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO „IKEA“ INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE TAISYKLĖS

Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra didesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, jis turi sumokėti Pardavėjui kainų skirtumą. Nuolaidos kodai su konkrečia pinigų suma taikomi ne daugiau kaip pusei prekės pagal pardavėjo pasirinkimą. Išparduodamoms prekėms nuolaidos nėra taikomos. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nustatyti kitas prekių rūšis, kurioms nuolaidos nėra taikomos.

internetinis uždarbis 24 kaip užmegzti pinigų nuorodas

Naudingi diskusijos