Pasirinkimo pobūdis

Abstrakčios sutarties keitimo sąlygos – Viešųjų pirkimų tarnyba

Projektai 53 straipsnis.

usd btc binance realios investicijos internete

Pirkimo pasirinkimo pobūdis ar preliminariosios sutarties keitimas jos galiojimo laikotarpiu 1. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas pasirinkimo pobūdis šių atvejų: 1 kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo pasirinkimo pobūdis, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamo kiekio, apimties, objekto pakeitimą.

Pirkimo dokumentuose turi būti nurodytas galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių mastas, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama.

dvejetainių variantų motyvacija iš kurio galiu nusipirkti opcioną

Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis; 2 kai pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties šalis, su kuria perkančioji pasirinkimo pobūdis sudarė sutartį, pakeičiama nauja sutarties šalimi dėl bent vienos iš šių priežasčių: a įgyvendinant pirkimo dokumentuose iš anksto nedviprasmiškai, laikantis šios dalies 1 punkte nustatytų reikalavimų, suformuluotą pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros sąlygą ar pasirinkimo galimybę; b dėl pradinio tiekėjo reorganizavimo, restruktūrizavimo ar bankroto procedūros naujas tiekėjas, atitinkantis anksčiau pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pasirinkimo pobūdis arba iš dalies perima pasirinkimo pobūdis tiekėjo teises ir pareigas.

Toks tiekėjo pakeitimas negali lemti kitų esminių sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti šio pasirinkimo pobūdis taikymo; 3 kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 2 dalyje.

kriptovaliutos bitcoin kaip užsidirbti skydus

Pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu pagal šio straipsnio 1 dalies 3 punktą, kai juo pakeičiamas pirkimo sutarties pasirinkimo pobūdis preliminariosios sutarties bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais į šias sąlygas neatsižvelgiama : 1 pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškas, dalyvių pasiūlymus ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų; 2 dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pusiausvyra pasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje; 3 dėl pakeitimo labai padidėja pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties apimtis.

Jeigu pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pakeitimas atliekamas kitais, negu apibrėžti pasirinkimo pobūdis straipsnio 1 dalyje, atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti atliekama nauja pirkimo procedūra pagal šio įstatymo reikalavimus.

kaip išleisti bitcoin

Lietuvos Respublikos viešųjų pasirinkimo pobūdis, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

Naudingi diskusijos