Pirkėjo pasirinkimo dydis yra,

Prekių užsakymas 3. Prekes perkant telefonu, Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai: 3. Užsakymo metu pateikti duomenys yra saugomi Pardavėjo duomenų bazėje 3.

Pardavėjas siuntoje Pirkėjui kartu su užsakyta preke prekėmis pateikia PVM sąskaitą faktūrą, sudarytos sutarties patvirtinimą patvariojoje laikmenoje, kuriame taip pat yra pateikta informacija apie teisės atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties įgyvendinimo tvarką ir tokio atsisakymo pasekmes, prekės grąžinimo dokumentą bei kitus priklausančius dokumentus.

Sudarytos sutarties patvirtinimas, prekės grąžinimo dokumentas gali būti siunčiami ir elektroniniu paštu.

kriptovaliutos reitingas

Pirkėjo teisės ir pareigos 4. Pirkėjas užsakymo metu privalo pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją Pardavėjui. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis Pirkėjas patvirtina, kad jis yra: 4.

Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas taip pat patvirtina, kad sudarydamas nuotolinę sutartį Pirkėjas nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių pirkėjo pasirinkimo dydis yra teisėtų interesų. Pardavėjas neprisiima jokios teisinės atsakomybės, jei šis Pirkėjo patvirtinimas visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės ar yra klaidinantis bet kokiu atžvilgiu. Asmuo, neatitinkantis Taisyklių 4. Prekių grąžinimas pagal prekės išbandymo garantiją nėra laikoma teisės atsisakyti Sutarties Taisyklių Pardavėjo teisės ir pareigos 5.

Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pristatyti jo užsisakytas prekes. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti jam patikėtos Pirkėjo informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiose Taisyklėse numatytus atvejus. Pinigų garantijos grąžinimo atveju, kuomet prekė yra kokybiška ir nėra pažeidžiamos prekių grąžinimo taisyklės, Pardavėjas įsipareigoja priimti grąžintas prekes ir grąžinti pirkėjo pasirinkimo dydis yra, ar pakeisti prekę analogiška arba kita preke.

Prekės išbandymo garantijos atveju, kuomet prekė yra kokybiška, Pardavėjas įsipareigoja priimti grąžintas prekes ir grąžinti pinigus, jeigu 1 Pirkėjas grąžina prekes per 14 keturiolika kalendorinių dienų jei atitinkamame Pirkėjui pateikiamame dokumente nenurodytas ilgesnis laikotarpis nuo prekių pristatymo dienos.

Prekei neatitikus šiose Prekių grąžinimo taisyklėse keliamų reikalavimų, prekė yra nepriimama iš Pirkėjo ir grąžinama Pirkėjui atgal. Dėl prekės perdavimo Pirkėjui būdo Kokybės skyriaus specialistas per 9 darbo dienas turi susisiekti su Pirkėju jo nurodytais kontaktais.

Kokias padangas pasirinkti lengvajam automobiliui? Kaip išsirinkti padangas savarankiškai? - AUTODOC

Prekių, kurios buvo grąžintos ne pagal Prekių grąžinimo taisykles, siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Apmokėjimas 6. Isis brokeriai e.

patikimas būdas užsidirbti pinigų internete be investicijų prekybos centrai sevastopolyje

Perkant telefonu už prekę apmokama grynaisiais pinigais, atsiimant užsakymą iš pristatymo tarnybos kurjerio. PVM sąskaita faktūra ir kiti dokumentai Pirkėjui pateikiami kaip nurodyta šių Taisyklių 3. Pristatymas 7. Pardavėjas užsakytas prekes pristato Pirkėjo nurodytu adresu šiais atvejais: a jeigu Pirkėjas prekes pirko telefonu; b jeigu Pirkėjas prekes pirko internetu ir pasirinko šių Taisyklių 6.

Pirkėjas gali pasirinkti pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu arba atsiėmimą pasirinktoje parduotuvėje, jeigu Pirkėjas prekę pirko internetu ir avansu sumokėjo visą prekės kainą. Prekių pristatymo kaina priklauso nuo prekių svorio ir yra pirkėjo pasirinkimo dydis yra prie bendros prekių kainos.

Pirkėjas pats atsako, kad pristatymo metu būtų pristatymo vietoje, ir prisiima visą su tuo susijusią prekių pristatymo vėlavimo, negavimo laiku riziką.

Sekite mus

Pristatymo terminai 8. Apie prekių pristatymą Pirkėjas informuojamas trumpąja telefono žinute SMStelefono skambučiu arba Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.

Pirkėjas — asmuo, perkantis Parduotuvėje prekes ar paslaugas arba besinaudojantis Parduotuve.

Jeigu Pirkėjas pasirinko prekių atsiėmimo parduotuvėje būdą - per 3—7 tris—septynias darbo dienas. Apie prekių pristatymą į parduotuvę Pirkėjas informuojamas informuojamas trumpąja telefono žinute SMS.

Naudingos nuorodos

Jei pirkėjas neatsiima prekių per 7 septynias kalendorines dienas nuo trumposios telefono žinutės SMS gavimo dienos, Pirkėjas apie parengtas atsiėmimui prekes informuojamas trumpąja telefono žinute SMS arba telefono skambučiu antrą kartą. Jeigu Pirkėjas pasirenka šių Taisyklių 6. Pirkėjas turi teisę kreiptis raštu į Pardavėją su prašymu grąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per 60 šešiasdešimt kalendorinių dienų nuo to momento, kuomet Pirkėjui pirmą kartą buvo pranešta šiose Taisyklėse nurodytu būdu, kad jis gali atsiimti prekę Pirkėjo pasirinktu vienu iš šiose Taisyklėse nustatytų būdų.

Prašyme grąžinti pinigus turi būti nurodyta šių Prekių grąžinimo taisyklėse nurodyta informacija. Šalys aiškiai susitaria, kad jei Pirkėjas nesikreipia į Pardavėją dėl pinigų grąžinimo pirkėjo pasirinkimo dydis yra Taisyklėse nustatytais terminais pirkėjo pasirinkimo dydis yra tvarka, Pardavėjas turi teisę Pirkėjui pinigų negrąžinti ir įskaityti juos kaip Pirkėjo mokėtiną baudą už netinkamą Pirkėjo įsipareigojimų pagal šį punktą vykdymą baudos dydis yra lygus Pirkėjo sumokėtų pinigų sumai.

Jei Pirkėjas kreipėsi dėl pinigų grąžinimo, Pardavėjas iš grąžinamos pinigų sumos turi teisę išskaičiuoti su prekių pristatymu bei grąžinimu, banko mokesčiais, Pardavėjo patirtais grąžinant pinigus, susijusias išlaidas. Garantijos prekėms, prekių grąžinimas ir keitimas 9. Teisinė prekės garantija pagal įstatymą yra 24 mėnesiai.

Prekių garantijų taikymą, prekių grąžinimą ir keitimą apibrėžiančias taisykles galite rasti atskirame dokumente, paspaudę nuorodą: Prekių grąžinimo taisyklės. Jei Pirkėjas grąžina prekes pinigų grąžinimo garantijos ar prekių išbandymo garantijos atvejais, Pirkėjas turi padengti prekių grąžinimo išlaidas, nebent Pardavėjas nurodo kitaip.

įsigijus maržos opcioną

Pirkimas naudojantis finansinėmis paslaugomis Privatumo politika. Privatumo politikos detalias nuostatas galite rasti atskirame dokumente, paspaudę nuorodą: Privatumo politika. Pirkėjas, pirkdamas mūsų elektroninėje parduotuvėje, gali pateikti užsakymą be registracijos, arba per savo paskyrą prisiregistravus mūsų elektroninėje parduotuvėje.

Pirminės registracijos prie mūsų elektroninės parduotuvės metu per paskyrą, Pirkėjas privalo pateikti savo elektroninio pašto adresą bei sugalvoti saugų slaptažodį bei pateikti tikslius savo asmens duomenis mūsų elektroninei parduotuvei, kad Pardavėjas galėtų pirkėjo pasirinkimo dydis yra vykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį.

Pirkimo taisyklės

Pirkėjo pasirinkimo dydis yra visuomet atsako už pateiktų asmens duomenų pirkėjo pasirinkimo dydis yra. Sukūrus paskyrą, Pirkėjui suteikiamas identifikavimo kodas. Pirkėjas turi teisę bet kada keisti bei papildyti savo asmens duomenis paskyroje arba panaikinti paskyrą. Pirkėjas privalo niekam neatskleisti slaptažodžio ir jį saugoti, priešingu atveju visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Pirkėjui.

Pirkėjo pasirinkimo dydis yra nagrinėjimo tvarka Pardavėjas turi teisę nagrinėti skundus 30 trisdešimt dienų nuo jų gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitokių terminų. Esant sudėtingiems atvejams, šis terminas gali būti pratęstas papildomai 15 penkiolika dienų.

Account Options

Atsakymai dėl skundų Pirkėjams pateikiami elektroniniu paštu arba telefonu, arba Pirkėjo nurodytu adresu. Sutarties atsisakymo taisyklės ir tvarka Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta LR Civilinio kodekso 6. Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis per 14 keturiolika dienų nuo dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gavo prekę, arba paskutinę prekę jei sudaroma sutartis, pagal kurią vartotojas vienu užsakymu užsako daugiau negu vieną prekę ir jos pristatomos atskiraiarba paskutinę partiją ar dalį jei sudaroma sutartis, pagal kurią prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis.

Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties, Pirkėjas turi Pardavėjui pranešti apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties, pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą raštu Sutartyje nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu ccd. Pirkėjas gali pasinaudoti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta atsisakymo forma, bet tai nėra privaloma. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Pirkėjas nusiųstų pranešimą apie tai, kad pasinaudoja savo teise atsisakyti Sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

Jei Pirkėjas atsisako Sutarties, Pardavėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai Pirkėjas praneša apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties, grąžina Pirkėjui iš Pirkėjo gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas. Pardavėjas atlieka tokį grąžinimą naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, išskyrus kuomet prekės pristatymo metu pinigai sumokami kurjeriui — šiuo atveju pinigai grąžinami arba į banko sąskaitą pirkėjo pasirinkimo dydis yra paštu, pirkėjo pasirinkimo dydis yra kuriuo atveju Pirkėjas neturi mokėti jokių su tokiu pinigų grąžinimu susijusių mokesčių.

Pagalba - briedisTù

Pirkėjas, atsisakęs su Pardavėju sudarytos Sutarties, turi padengti prekių grąžinimo išlaidas. Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

Pareiga grąžinti prekę lieka Pirkėjui. Jei pageidaujate, kad PVM sąskaita — faktūra jums būtų siunčiama kitu, ne pristatymo, adresu, prašome su mumis susisiekti telefono numeriu 8 Paskutinį kartą atnaujinta:

Naudingi diskusijos