Sanitarinė prekyba. Sanitarinė apsaugos zona. Kas tai? – Raseinių naujienų portalas

Sanitarinė apsaugos zona. Kas tai?

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos dalyvauja teritorijų planavimo ir statinių statybos procese, pagal kompetenciją atlieka dokumentų vertinimą ir tikrinimą.

prekybos momentas uždirbo pirmuosius pinigus prekybos kursai stavropolio mieste

Šios veiklos tikslas — užtikrinti, kad teritorijų planavimo dokumentai, žemėtvarkos planavimo dokumentai, statinių projektai, pagal juos sutvarkyta aplinka ir pastatyti statiniai atitiktų visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus.

Planuojant vykdyti ūkinę veiklą, kuri susijusi su žmogaus gyvenamosios aplinkos tarša, privaloma nusistatyti sanitarines apsaugos zonas toliau — SAZ.

trezor aparatin pinigin

sanitarinė prekyba SAZ tai teritorija, esanti aplink stacionarų taršos šaltinį arba kelis šaltinius, kurioje dėl galimo neigiamo vykdomos ūkinės veiklos poveikio sveikatai galioja įstatymais ar Vyriausybės sanitarinė prekyba nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos.

Veiklos, kurioms būtinos SAZ, yra numatytos Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro m.

sanitarinė prekyba

Aerodromams; gamybiniams ir komunaliniams objektams; pastatams, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai, su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba sanitarinė prekyba jų; kietųjų buitinių atliekų sąvartynams; pavojingų atliekų laikinojo saugojimo aikštelėms ir surinkimo punktams SAZ dydžiai numatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės m.

Norime atkreipti dėmesį, kad žemės sklype, kuriam yra nustatyta SAZ, draudžiama statyti gyvenamosios paskirties pastatus, sodo namus, viešbučių, administracinės, prekybos, maitinimo, kultūros, mokslo, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatus, sanitarinė prekyba paskirties pastatus, susijusius su apgyvendinimu, įrengti minėtų objektų patalpas kitos paskirties pastatuose, steigti rekreacines teritorijas, išskyrus atvejus, kai minėti objektai naudojami tik įmonės ar ūkininko ūkio reikmėms.

Dangoraizis, apleista zona

Naudingi diskusijos