Žymos išdavimo kortelės klaida. Įmonės kortelės išdavimas

žymos išdavimo kortelės klaida

žymos išdavimo kortelės klaida

Vadovaukitės sistemos naudotojo vadovu. Pareiškėjas, pageidaujantis gauti įmonės kortelę pirmą kartą, ją pakeisti ar atnaujinti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje išduotą pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo kortelę, leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba ES ar ELPA valstybėje išduotą vairuotojo pažymėjimąkad būtų galima identifikuoti prašymą pateikiantį asmenį, ir: 1.

Pranešimą apie įmonės kortelės blogą veikimą, praradimą ar vagystę pareiškėjas gali pateikti Administracijos interneto svetainėje identifikuodamas save per VIISP.

Bankas be kodų kortelių: praktiniai patarimai

Prašymą žymos išdavimo kortelės klaida įmonės kortelę teikiant Administracijos interneto svetainėje, duomenys iš dokumentų įrašomi atitinkamuose elektroninių prašymų langeliuose, o prašymą teikiant elektroniniu būdu, elektroniniu paštu siunčiamas užpildytas prašymas, pasirašytas teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu.

Taip pat pridedamos reikalingų pateikti dokumentų skaitmeninių vaizdų rinkmenos. Bendras elektroniniu paštu siunčiamų dokumentų skaitmeninių vaizdų rinkmenų dydis neturi būti didesnis kaip 10 Mb. Prašymas pakeisti įmonės kortelę turi būti pateiktas per 7 kalendorines dienas nuo kortelės praradimo, vagystės ar tos dienos, nuo kurios ji žymos išdavimo kortelės klaida blogai veikti ar kada pastebėta personalizavimo klaida kortelėje klaidingai įrašyti duomenys, nurodyti prašyme išduoti įmonės kortelę.

Vairuotojo kortelės atmintyje saugomi 28 dienų duomenys. Vairuotojo kortelė išduodama 5 metams. Vadovaukitės sistemos naudotojo vadovu.

Įmonės kortelės išdavimo terminas skaičiuojamas nuo prašymo pateikimo ir duomenų apie valstybės rinkliavos už tachografo kortelės išdavimą žymos išdavimo kortelės klaida sutikrinimo su Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikiamais duomenimis arba dokumento, patvirtinančio valstybės rinkliavos sumokėjimą mokėjimo pavedimo su banko žyma arba kvito originalopateikimo datos.

Įmonės kortelės išdavimo terminas gali būti pratęstas, jeigu prašymui nagrinėti reikia gauti duomenis iš kitų įstaigų. Įmonės žymos išdavimo kortelės klaida galiojimo laikas yra penkeri metai. Pakeitus prarastą ar pavogtą įmonės kortelę, kortelės galiojimo laikas yra toks pats kaip ir ankstesnės įmonės kortelės.

regresinė linija sheldon natenberg galimybes skaityti

Jeigu prašymo pakeisti prarastą ar pavogtą įmonės kortelę pateikimo dieną likęs įmonės kortelės galiojimo laikas yra trumpesnis negu dienos, naujos išduotos tachografo kortelės galiojimo laikas yra penkeri metai. Pakeitus blogai veikiančią įmonės kortelę tuo atveju, kai ji pradėjo blogai veikti laikantis tachografo kortelių naudojimo sąlygų ir šis faktas yra raštiškai patvirtintas tachografo korteles personalizuojančios įmonės prieš keičiant šią blogai veikiančią įmonės kortelę, nauja kortelė galioja tiek pat, kiek ir ankstesnė įmonės kortelė.

parinktys vx

Tokiu atveju valstybės rinkliava už įmonės kortelės pakeitimą neimama. Įmonės kortelė, pareiškėjui pageidaujant, gali būti siunčiama paštu, jei yra grąžinta keičiama blogai veikianti, klaidingai personalizuota ar atnaujinama pasikeitus įmonės registracijos duomenims kortelė.

didžiausias uždarbis internetu 2020 m

Dvejetainiai variantai pirmasis kanalas pavedime arba kvite nurodomi šie rekvizitai: Gavėjas — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Įmonės kodas —

Teikiant prašymą išduoti ar keisti asmens dokumentus, asmuo turi būti deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje arba deklaravęs išvykimą iš Lietuvos. Kaip galiu deklaruoti gyvenamąją vietą Lietuvoje ar deklaruoti išvykimą iš Lietuvos? Asmens dokumento išdavimas ir ar keitimas asmenims iki 1 m. Pasirinktam Migracijos departamento teritoriniam skyriui ar Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai pateikti prašymą išduoti asmens dokumentą.

Naudingi diskusijos