Interaktyvios galimybės

interaktyvios galimybės

Švietimo pagalbos tarnybos darbuotojai mokėsi naudotis interaktyviąja lenta.

interaktyvios galimybės

Šiandien pamokai turime daug reikalavimų: keliame tikslus ir uždavinius, siekiame rezultato, reiklūs sau ir profesijos kolegoms, ieškome kelių, kaip mokinius vesti į žinių pasaulį tinkamiausiu keliu. Pamokoje naudojamos pačios naujausios informacinės technologijos, daugybė kitų metodinių interaktyvios interaktyvios galimybės.

kaip rasti privatų brokerį

Kaip naudotis viena naujausių informacinių interaktyvios galimybės — interaktyviąja lenta, kaip jos galimybes panaudoti visiems mokiniams ir ypač turintiems specialiųjų poreikių, tenka visiems mokytis.

Švietimo pagalbos tarnybos kolektyvas įsitikino, kad interaktyvios lentos galimybės iš tiesų didelės, o ir naudotis ja  ne taip jau ir sudėtinga.

Direktorė Judita Blinkevičienė domėjosi optimaliausiais naujojo prietaiso panaudojimo būdais mokytojo darbe, įvairių kompiuterinių programų panaudojimo galimybėmis ir ypatumais, informacijos ir konsultacijų vėlesniam darbui prieinamumu, ieškojo racionaliausio naujovės įgyvendinimo proceso praktikoje. Ypatingas dėmesys mokymų metu buvo skiriamas interaktyvios  lentos panaudojimui tarnybos specialiojo ir socialinio pedagogų, logopedo, interaktyvios galimybės darbe.

geriausia knyga apie prekybą trečdalis varianto

Naudingi diskusijos