Naujos galimybės strategijos 2020 m

verslo pinigai be investicinės finansinės nepriklausomybės

ES sanglaudos politika įgyvendinama per Europos socialinį fondą, Europos regioninės plėtros fondą, Sanglaudos fondą ir kitas finansines priemones. Diskutuoti dėl ES sanglaudos politikos ateities po m. Šių diskusijų rezultatas — modernaus ES sanglaudos politikos biudžeto principų suformavimas.

naujos galimybės strategijos 2020 m pamm sąskaitų portfeliai

Jis remiasi orientacija į rezultatus, ES struktūrinės paramos panaudojimo supaprastinimu bei modernių finansinių instrumentų taikymu, panaudojant ES struktūrinius fondus. ES valstybės narės yra pasirengusios nedidinant finansinių išteklių kuo efektyviau kurti pridėtinę vertę ES viduje ES sanglaudos politikai skirtomis ES biudžeto lėšomis. Jas susiejant tikimasi kryptingai artėti pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo link. ES struktūrinės paramos Lietuvai finansinė programa Naujuoju finansiniu laikotarpiu trijų ES struktūrinių fondų — Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo, lėšos Lietuvai bus nukreiptos į žmogiškojo kapitalo, infrastruktūros, ir viešojo valdymo tobulinimo finansavimą.

naujos galimybės strategijos 2020 m

Konkrečios ES sanglaudos politikos lėšų skirstymo taisyklės nustatytos — m. ES sanglaudos politikos reglamentuose,  patvirtintuose  m.

variantų analizė 30 sekundžių

Naudingi diskusijos