Opciono disertacija

opciono disertacija

juodos internetinės uždarbio schemos mainai su demonstracine sąskaita

Disertacija rengta metais Vilniaus universitete Opciono disertacija. Darbas - pirmasis Lietuvoje, kuriame nagrinėjami teisiniai privataus kapitalo sandorių klausimai. Taikydamas sintezės, sisteminį, įstatymų leidėjo ketinimų opciono disertacija kitus metodus autorius tiria privataus kapitalo sandorių problemas ne tik teisės mokslo, bet ir vadybos mokslo požiūriu: didelis dėmesys skiriamas teisių turėtojų ir privataus kapitalo sandorių dalyvių elgesio ekonominei logikai.

Privataus kapitalo sandoris analizuojamas kaip instrumentas pagrindinei bendrovių teisės problemai — interesų konfliktams tarp teisių turėtojų - spręsti.

pati programa uždirba pinigus internete

Pagrindinės darbo išvados: tikslingas visiškas finansinės pagalbos taisyklių taikymo uždarųjų akcinių bendrovių atžvilgiu panaikinimas; visas su akcijomis siejamas atlyginimas pagal bendrąją taisyklę turėtų būti apmokestinamas tik kaip turto vertės padidėjimo pajamos; akcijų nuosavybės struktūros kontrolės priemonių esminis papildomas teisinis reguliavimas opciono disertacija būtinas, tačiau turi būti pripažįstamas akcininkų susitarimu nustatytas absoliutus draudimas akcininkui perleisti bendrovės akcijas be kito akcininko sutikimo, absoliutus išimčių iš pirmumo teisės įgyti perleidžiamas akcijas netaikymas; priverstinio akcijų pardavimo proceso dalyviams ir akcijų pirkimo opcionų šalims neturi būti leidžiama piktnaudžiauti teisėmis; siūlomas aktyvesnis antstolio dalyvavimas sprendžiant pirmumo teisės netaikymo vykdant išieškojimą iš akcijų problemą.

The legal aspects of private equity transactions are researched in the thesis for the first time in Lithuania.

opciono disertacija

By employing synthesis, systemic method, the method of legislative intention and other research methods, the problems of private equity transactions are examined both from the point of view opciono disertacija legal opciono vidinė vertė and management science, including analysis of the economic logic of behaviour of stakeholders and participants of private equity transactions. The private equity transaction is analysed as a tool to solve the conflicts of interests among stakeholders as the fundamental problem of corporate law.

The main findings of the research are as follows: complete abolition of the applicability of financial assistance rules to private companies should be considered; all equity-based compensation should be, as a general rule, taxed as capital gains; significant additional regulation of measures of control over the share ownership structure is not necessary, however, the case law should recognize the standstill period and absolute non-applicability of the right of first refusal to acquire opciono disertacija in transfer as agreed by shareholders; participants of a forced share sale opciono disertacija and parties to a call option should be precluded from abusing their rights; a more active approach by the court bailiff is suggested to address the problem of non-application of the right of first refusal in enforcement of court rulings with regard to opciono disertacija shares.

kas yra akcijų opcionai

Naudingi diskusijos