Realių variantų pavyzdžiai.

realių variantų pavyzdžiai kaip užsidirbti pinigų iš vaizdo įrašų peržiūros

Formos, padarytos iš dviskiemenių veiksmažodžių pamatinių formų, atitraukiančių kirtį į priešdėlius išskyrus per-kirčiuojamos tvirtagališkai galiniame skiemenyje, pvz. Formos, padarytos iš dviskiemenių veiksmažodžių pamatinių formų, neatitraukiančių kirčio į priešdėlį, gali būti kirčiuojamos dvejopai — galiniame skiemenyje tvirtagališkai arba šaknyje išlaikant pamatinės formos priegaidępvz. Formos, padarytos iš daugiaskiemenių veiksmažodžių išskyrus turinčius kirčiuotas priesagas -ẽna, -ìja, -ìnaišlaiko pamatinės formos kamieno kirtį ir priegaidę, pvz.

Formos, padarytos iš daugiaskiemenių veiksmažodžių su kirčiuotomis priesagomis -ẽna, -ìja, -ìna, gali realių variantų pavyzdžiai kirčiuojamos dvejopai — priesagoje išlaikant pamatinės formos kamieno kirtį ir priegaidę arba galiniame skiemenyje tvirtagališkai, pvz.

kaip organizuoti papildomas pajamas

Sangrąžinės nepriešdėlinės formos išlaiko pamatinės veiksmažodžio formos kamieno kirtį ir priegaidę, pvz. Priešdėlinės formos išskyrus su priešdėliu pér- kirčiuojamos taip pat kaip nepriešdėlinės pasitaikantis sangrąžos formantas visų priešdėlinių formų kirčiavimui įtakos neturipvz.

Formos su priešdėliu pér- visada kirčiuojamos priešdėlyje tvirtapradiškai, pvz.

realių variantų pavyzdžiai

Naudingi diskusijos