Vykdyti variantą,

Lina Murinienė, vykdymą — metais rėmė VLKK iš Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų — m.

vykdyti variantą

Projekto vadovė doc. Lina Murinienė. Projekto vykdymą — metais rėmė Valstybinės lietuvių kalbos komisija iš Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų vykdyti variantą m.

vykdyti variantą

Valstybinei lietuvių kalbos komisijai pateiktas puslapių koreguoti siūlomų sintaksės normų ir rekomendacijų sąrašas. Tyrimo rezultatų sklaidos darbai: paskelbta 10 mokslinių straipsnių 4 atiduoti spausdinti1 mokslo populiarinimo straipsnis, 4 pranešimų tezės; vykdyti variantą pranešimai 10 konferencijų, surengta projekto rezultatams ir norminimo problemoms aptarti skirta mokslinė konferencija.

vykdyti variantą

Vykdant vykdyti variantą sukaupta reprezentatyvių duomenų apie lietuvių bendrinės kalbos funkcionavimą ir kaitą, nustatyti būdingiausi dabartinės lietuvių kalbos sintaksės variantų konkurencijos atvejai, iškeltos sintaksės norminimo problemos, aptarti dabartinės vartosenos polinkiai. Tyrimo rezultatai skatina diskutuoti, naujai pažvelgti į kai kuriuos kalbos dalykus ir lanksčiau vykdyti variantą vertinti.

pagalba dėl pasirinkimo jei negalite užsidirbti pinigų

Naudingi diskusijos